Kiekjesdagen, gift! en boekpresentatie bij HVA

28 december 2015 Evenementen

Bij de de Historische Vereniging Avereest HVA was weer veel drukte tijdens de jaarlijkse, zogeheten Kiekjesdagen. ‘Een dag vol ontmoeting en schoolfoto’s kijken,’ zei voorzitter Barend Rooseboom. Vrijwilligers van de HVA hadden zo’n dertig mappen met oude schoolfoto’s geselecteerd. Via die twee Kiekjesdagen hoopt de vereniging onder meer namen van mensen op de foto’s boven water te krijgen. Ook waren er inmiddels duizenden ‘knieperties’ gebakken, waarop de bezoekers traditiegetrouw werden getrakteerd.

De Kiekjesdagen op het Kalkoventerrein vonden plaats zondag 27 en maandag 28 december. Het geheel werd omlijst met muziek van onder meer De Scheepsjagers uit Balkbrug. Maar er was nog meer te doen bij de Kalkovens. Op de zondag vond de lancering plaats van het boek ‘Varend Verleden’, 150 jaarscheepvaart en scheepsbouw in Avereest. Dat was in de Turfschuur. Het boek geeft een overzichtelijk inkijkje in de 14 locaties voor scheepswerven, die Dedemsvaart ooit heeft geteld. Het kanaal de Dedemsvaart was ooit een belangrijke scheepsweg met name in tijden toen het vervoer over land nog steeds in ontwikkeling was. Rond 1880 voeren er gemiddeld 300 schepen per week door het kanaal. Het was Dick Haasjes en zijn vrouw die voor de wetenswaardigheden in het boek zorgden, daarmee het werk voortzettend van Ignaat Simons. Hans Berkenbos is de schrijver. Een boek met de geschiedenis van de Dedemsvaart, de 14 (!) scheepswerven en de aldaar gebouwde schepen afgewisseld met verhalen en anekdotes. Het boek staat vol foto’s en bevat een kaart van Avereest/Dedemsvaart met de locaties van alle werven geprojecteerd op de huidige situatie.

Op maandag 28 december werd tijdens de ‘kiekjesdagen’ van de Historische Vereniging Avereest nog even stilgestaan bij de realisering van twee werfhuisjes op het terrein van het historische Kalkoven complex. Namens het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel overhandigde bestuurslid Joke van Davenhorst een cheque t.w.v. € 5.000 aan de voorzitter van de HVA Barend Rooseboom. Het bedrag is bestemd voor de inrichting van twee authentieke werfhuisjes.

De aanvraag voor financiële ondersteuning bij het realiseren van twee werfhuisjes kwam bij het PBCF Overijssel terecht vanuit de Product Markt Partner Combinatie, een nieuw samenwerkingsverband van de HVA en de Tuinen Mien Ruys. Deze samenwerking is gebaseerd op het uitgangspunt ‘herleef de geschiedenis in Dedemsvaart’ en is gericht op de twee Rijksmonumenten in Dedemsvaart: het Kalkoventerrein en de Tuinen Mien Ruys. Beiden goed voor zeker 20.000 bezoekers op jaarbasis.

Het nieuwe samenwerkingsverband omvat het realiseren van de bouw van een scheepswerf met scheepshelling en twee werfhuisjes, de bouw van een takkenoven bij de Tuinen Mien Ruys en het ontwikkelen van nieuwe arrangementen. De scheepshelling en werfhuisjes op het Kalkoventerrein zullen zeker in de smaak vallen bij het publiek en de nieuwe ontwikkelingen van het samenwerkingsverband tussen de HVA en de Tuinen Mien Ruys zullen Dedemsvaart nog prominenter op de kaart zetten. Een mooi initiatief waar Dedemsvaart trots op kan zijn.

In de vorige eeuw kende Dedemsvaart in totaal 14 grotere en kleinere scheepswerven. Nu het scheepswerfje met werfhuisjes door de vele vrijwilligers van de HVA is gebouwd, herleeft de historie en blijft deze ook bewaard voor toekomstige generaties. In de werfhuisjes zijn een authentieke smederij en een timmerwerkplaats ondergebracht. De inzet van de vele vrijwilligers verdient, evenals het initiatief van de HVA en de Tuinen Mien Ruys, grote hulde. Het Cultuurfonds is geraakt door het enthousiasme, de vakkundigheid en de zelfwerkzaamheid en is blij een dergelijk initiatief te kunnen ondersteunen. Het Cultuurfonds hoopt, dat iedereen die initiatieven en plannen heeft op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap de weg weet te vinden naar het fonds. Via www.cultuurfonds.nl/overijssel is alle informatie over het doen van een aanvraag te vinden.

Het Cultuurfonds ondersteunt en stimuleert op landelijk niveau bijzondere initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap, maar ook via de verschillende provinciale afdelingen op provinciaal niveau. De aanvragen zijn zeer divers en gaan van de aanschaf van grimeerkoffers voor een amateur toneelgezelschap tot tentoonstellingskasten in musea, van podiumkunsten tot straattheater en van nationale tentoonstellingen tot de herinrichting van het Groene Woud en nog veel meer. Het Cultuurfonds zet zich met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen in om het culturele, het cultuurhistorische en het natuurlijke landschap van Nederland en van alle provincies zo aantrekkelijk en levend mogelijk te houden. Eén van de bronnen van inkomsten voor het Cultuurfonds is de jaarlijkse nationale Anjeractie. Verenigingen die collecteren voor de Anjeractie kunnen gebruik maken van de nieuwe regeling per januari 2016: 50% van de collecteopbrengst mag men zelf houden en in de eigen clubkas storten. Informatie over de Anjeractie is te vinden op de website van het Cultuurfonds.

HVA kiekjes 1

HVA kiekjes 2

HVA kiekjes 3

HVA kiekjes 4

HVA kiekjes 5

HVA kiekjes 7

HVA kiekjes 8

HVA kiekjes 6