Internetcafé van start in het Kronkelhonk Slagharen

15 april 2017 Nieuws

Internetcafé van start in het Kronkelhonk Slagharen.

De feestelijke opening van het internetcafé had betrekking op het project Samen online. Nadat wethouder René de Vent nader in gegaan was op deze prachtige dienstverlening, mocht hij de rode knop indrukken om een regen van confetti de lucht in te schieten ten teken dat het project van De Stuw in samenwerking met het Alfa College van start kon gaan.

Het project kent 2 onderdelen:

  • Digitaal online, daarbij verzamelen we oude computers, die worden door de studenten van het Alfa College (zie de groepsafbeelding) opgeknapt en ze worden daarna gegeven aan mensen die minder dan 120% van het minimumloon aan inkomen hebben. 
  • Het 2e onderdeel is Vitaal online. Daarbij willen we ouderen, die niet aan een reguliere cursus mee kunnen doen, een op een door een student les laten krijgen. Daarvoor willen we in kernen en dorpen internetcafés opzetten. Slagharen had vandaag de primeur. In dit project werken we samen met Seniorweb en het bestuur van het Multifunctionele centrum, in dit geval Kronkelhonk, maar het kan ook een locatie van de bibliotheek zijn. Onze andere samenwerkingspartner. Als de trainingen afgerond zijn, dan kunnen zowel Seniorweb als  de biblioheek hun eigen trainingen op gebied van digitale vaardigheden aanbieden.

Voor De Stuw is het belangrijk dat mensen die niet zelf een computer kunnen aanschaffen, of jongeren waarvan de ouders onvoldoende inkomen hebben, ouderen, mensen met een vluchtelingen status, kortom iedereen die daar zelf niet  financieel toe in staat is, toch digitaal mee kan doen. Het is een belangrijk middel om eenzaamheid te voorkomen in deze tijd waarin sociaal media een belangrijke rol vervuld in het hebben en onderhouden van sociale contacten. Dat is ook de reden waarom we het project zijn gestart.

De mensen komen in aanmerking voor een computer via verwijzers  zodat wij niet in de financiële achtergrond van de mensen hieven te kijken. Wel vragen we of mensen die dat kunnen iets terug gaan doen voor de maatschappij, bij voorkeur in hun eigen omgeving. Een aantal grote organisaties zoals Vrieling Verzekeringen, de gemeente Hardenberg, accountant de Jong en Laan hebben al computers aangeboden. Een deel van deze computers hebben al een nieuwe leven en een nieuwe gelukkige eigenaar gevonden.

Met dank aan Coby Klomp voor de tekstuele bijdrage. Voor meer informatie, onder andere ook op en over de te verspreiden flyers: De Stuw | Coby Klomp | 0523 – 267 478 | info@destuw.nl