Inspiratiegids toont aanbod cultuureducatie Voortgezet Onderwijs

24 juli 2017 Nieuws
  • Inspiratiegids toont aanbod cultuureducatie Voortgezet Onderwijs.

Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat cultuureducatie bijdraagt aan talentontwikkeling, persoonlijkheidsvorming en een eigentijdse kijk op de wereld. Daarom is de Inspiratiegids van Cultuurkoepel Vechtdal een belangrijk instrument voor het voortgezet onderwijs om dit jongeren aan te bieden. Onlangs werd de gids aangeboden aan wethouder van cultuur René de Vent.
Cultuureducatie anno nu gaat verder dan beeldhouwen en schilderen. Het aanbod omvat ook nieuwe media en techniek. “Robotisering en virtual reality zijn voorbeelden van hoe technische oplossingen vragen om creatieve ontwerpen. Cultuureducatie is dus van belang om jongeren te leren wat er straks nodig is om bijvoorbeeld werk te vinden,” erkent De Vent, die de rol van cultuur ‘verbindend’ noemt. Talentontwikkeling is een belangrijk doel van cultuureducatie, maar ook preventie. Eerder dit jaar werd een pilot gehouden met een theatervoorstelling rondom het thema alcohol en drugs. Dan draagt theater ook bij aan bewustwording en zelfvertrouwen en is het meer dan een rol leren. Voor het komende seizoen staat bij Cultuurkoepel Vechtdal het thema ‘Armoedebestrijding’ hoog op het lijstje.

  • Faciliteren.

Met de Inspiratiegids heeft Cultuurkoepel Vechtdal het aanbod van culturele activiteiten voor het Voorgezet Onderwijs overzichtelijk in kaart gebracht. Het voortgezet onderwijs heeft daarmee een belangrijk instrument in handen om cultuureducatie een extra impuls te geven. In alle gevallen faciliteert Cultuurkoepel Vechtdal de programma’s. Consulente Conny Aalbers: “We nemen de scholen veel werk uit handen door een compleet programma aan te bieden, inclusief organisatie, materialen en vakdocenten, die bij voorkeur uit de omliggende regio komen.”

  • Gelden vrij maken.

De Inspiratiegids is een goede leidraad voor het onderwijs. Volgens manager Vivian Rodermond kan de gids een gesprek op gang brengen. Niet alleen over cultuureducatie, maar ook over de koppeling met andere vakken. “Veel eigentijdse vormen van cultuureducatie kunnen ingezet worden als middel om andere vakken en lokale sectoren te versterken. Daar liggen mooie verbindingskansen, maar daar ligt nu niet onze primaire opdracht. Het is wel waardevol als we ons die kant op kunnen ontwikkelen en daar de komende periode ook samen keuzes in kunnen maken”, hield zij René de Vent voor. Meer informatie op cultuurkoepelvechtdal.nl.