Inloopbijeenkomst: Bruchterbeek wordt opnieuw ingericht

5 april 2017 Nieuws

Inloopbijeenkomst: Bruchterbeek wordt opnieuw ingericht.

Op woensdag 5 april hield het waterschap Vechtstromen samen met de gemeente Hardenberg een inloopbijeenkomst in buurthuis ‘De Moat’ in Brucht voor de plannen van het project Bruchterbeek en de onderhoudswerkzaamheden aan de Bruchterbeekweg.

Plannen voor de Bruchterbeek.

De Bruchterbeek wordt over een lengte van ca. 450 meter tussen de Hardenbergerweg en de Markeweg opnieuw ingericht. De werkzaamheden moeten de waterkwaliteit verbeteren, zodat er een goede leefomgeving ontstaat voor vissen en planten. De stuw aan de Hardenbergerweg wordt aangepast en zal worden opgenomen in een vispassage. De Bruchterbeek mondt uit in de Overijsselse Vecht. Door een vispassage aan te leggen, kunnen de vissen vanuit de Vecht naar de beek om daar te paaien. Zo wordt hun leefgebied vergroot. Ook wordt de Bruchterbeek natuurlijker ingericht met natuurvriendelijke oevers.

Onderhoudswerkzaamheden Bruchterbeekweg. 

De Bruchterbeekweg is aan onderhoud toe. Het gaat om de situatie waar de weg en de beek elkaar ontmoeten tot aan de kruising met de Hardenbergerweg. De wegberm en daarmee de vangrail en het wegdek zijn verzakt richting de beek. Om overlast te beperken worden de werkzaamheden aan de beek en de weg gezamenlijk uitgevoerd.