Inloopbijeenkomst aanpassingen N34 gemist? Lees en kijk hier

27 maart 2017 Nieuws

Inloopbijeenkomst aanpassingen N34 gemist? Lees en kijk hier.

Op woensdag 22 maart 2017 organiseerde de provincie Overijssel samen met de gemeente Hardenberg en de aannemerscombinatie FLOOW (bestaande uit Reef Infra, Schagen Infra en Salverda Bouw) een informatiebijeenkomst over de ombouw van de N34 Witte Paal – Grens Drenthe. De bijeenkomst vond plaats in het gemeentehuis van Hardenberg.Belangstellenden konden vrij inlopen om kennis te nemen van de planning, de uitvoering van de werkzaamheden en om vragen te stellen.  

De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, veilig en vlot kan verplaatsen. Daarom werkt de provincie op vele plaatsen aan het verbeteren van de wegen. Eén van die wegen is de N34, een belangrijke schakel tussen het noordoosten van de provincie Overijssel en het zuidoosten van de provincie Drenthe. De N34 wordt ingericht als regionale stroomweg, wat betekent dat verschillende gelijkvloerse overgangen, met of zonder verkeerslichten worden verwijderd of vervangen door tunnels en een viaduct. De uitritten van woningen krijgen een aansluiting op de parallelweg. Door de ombouw van de N34 kan het verkeer straks veilig en met 100 kilometer per uur doorrijden.

Voorbereidende werkzaamheden gestart.

Op dit moment legt de combinatie FLOOW de laatste hand aan het ontwerp, het uitvoeren van de laatste onderzoeken, het aanvragen van vergunningen en het inplannen van werkzaamheden. Buiten worden op korte termijn hop overs voor vleermuizen geplaatst, kabels en leidingen verplaatst en werkterreinen ingericht. Nog zichtbaarder is de kap van bomen, wat hoofdzakelijk nodig is om ruimte te maken voor de verbreding van het tracé en de aanleg van tunnels. Het kappen van bomen gebeurt in drie periodes. Een deel in juni, een deel na half juli en het deel dat momenteel gekapt wordt. Het kan zijn dat daar op sommige plekken een beperkte wegafzetting voor nodig is. De gekapte bomen worden gecompenseerd in het plangebied en op andere locaties in de omgeving, zoals in het gebied de Kelder bij Diffelen, waar u over heeft kunnen lezen in onze nieuwsbrief.

Wegafsluiting.

Vanaf juli 2017 gaat de schop de grond in voor de daadwerkelijke werkzaamheden aan de weg en de eerste wegafsluiting. Het werk start bij het gedeelte Witte Paal tot en met de J.C. Kellerlaan. De werkzaamheden vanaf de J.C. Kellerlaan tot de grens met Drenthe bij Coevorden gaan van start in de 2e helft van 2018.

Ten zuiden van Coevorden bij Klooster ligt momenteel een gelijkvloerse oversteek over de N34. Enkele kilometers daarvoor ligt een gelijkvloerse aansluiting van de Holthonerweg op de N34. De provincie Drenthe heeft samen met de gemeenten Coevorden en Hardenberg en de provincie Overijssel onderzoek gedaan naar de beste oplossing om deze twee gelijkvloerse kruisingen te vervangen door een ongelijkvloerse kruising. Uitkomst is de aanleg van een ongelijkvloerse aansluiting bij Klooster. De N34 wordt verhoogd aangelegd over de kruisende weg (Klooster) heen. De op- en afritten sluiten met een rotonde aan op de onderliggende zuidelijke rondweg. De nieuwe situatie zorgt voor een veilige onderdoorgang voor het buurtschap Klooster en dient tevens als aansluiting op de N34 voor Holthone. Bij Holthone legt de provincie Overijssel een tunnel aan.