Inloopavond werkzaamheden onderhoud tunnelbak N34-Haardijk

17 februari 2016 Evenementen

De provincie Overijssel hield op 17 februari een inloopavond over de werkzaamheden aan de tunnelbak Haardijk in de provinciale weg N34 bij Hardenberg. De inloopavond vond plaats  in Boomstamrestaurant Het Heemse in Hardenberg.

Vertegenwoordigers van de provincie Overijssel, de gemeente Hardenberg en aannemer Reef waren tijdens de inloopavond aanwezig om een toelichting te geven op de werkzaamheden en om vragen te beantwoorden.

Werkzaamheden.
De provincie Overijssel werkt op veel plaatsen aan de verbetering van de wegen. Een van deze wegen is de N34 (Witte Paal-grens Drenthe). Vooruitlopend op de grote ombouw van de N34 in 2017/2018 voert de provincie werkzaamheden uit aan de tunnelbak Haardijk. Dit is noodzakelijk omdat het asfalt aan het einde van zijn technische levensduur is.

Het gaat om het tijdelijk verwijderen van de middenbarrier, het vervangen van meerdere asfaltlagen, het aanbrengen van de markeringen en het onderhoud aan de tunnelbak (o.a. reinigen, schilderen, herstellen voegen).

Planning en afsluiting.
De provincie voert de werkzaamheden uit  vanaf  4 april. De hoofdrijbaan van de N34 wordt gedurende twee weken afgesloten voor het doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. De omwonenden blijven bereikbaar, maar krijgen te maken met extra reistijd. De data van uitvoering en de wegomleggingen worden met borden aangegeven en via de media en de websites www.bereikbaar.overijssel.nl en www.overijssel.nl/N34 gecommuniceerd.

omleiding tunnelbak 1

tunnelbak 1

tunnelbak 5

tunnelbak 3