Iedereen deed mee!

Iedereen deed mee!

Een samenleving waarin iedereen telt. Waarin ieder individu een waardevol leven kan leiden. Dat klinkt vanzelfsprekend. Maar voor een grote groep mensen gaat dat niet vanzelf. Daarom hielden de gemeenteraad en participatieraad gisteravond de bijeenkomst ‘Iedereen doet mee?!’

Onder enthousiast voorzitterschap van ervaringsdeskundige en auteur Monique Wijnen bood de bijeenkomst in een meer dan volle raadzaal van het gemeentehuis in Hardenberg een veelzijdig en verrassend programma.

Je kon bijvoorbeeld aan de hand van sketches en interessante sprekers en ervaringsdeskundigen horen, zien en beleven wat het is om met een beperking te leven en men kreeg ongetwijfeld nieuwe inzichten en deed ervaringen op die men zelf in de praktijk kon gaan toepassen. 

Gelijkwaardige manier
Bij Iedereen doet mee horen alle inwoners erbij. Dat was een expliciet uitgangspunt. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand was. Immers, iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij. Mensen moeten aangesproken worden op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen, was het uitgangspunt. Een gemeente waar iedereen meedoet aan de samenleving heet een inclusieve gemeente. Het gaat over bewustwording en het aanpakken van sociale en fysieke drempels die inwoners ervaren bij wonen, werk, inkomen, onderwijs en vrijetijdsbesteding.