Hoog water op de Vecht

11 februari 2016 Korte berichten

Door hevige regenval van de afgelopen dagen is er lokaal meer dan 50 mm neerslag gevallen. Hierdoor is de Vecht bij Ommen en Hardenberg buiten de oevers getreden. Voor zover bekend levert dat tot nog toe weinig overlast op.  Waterschap Vechtstromen houd als waterbeheerder de situatie nauwlettend in de gaten. De medewerkers van Vechtstromen zijn actief en extra alert. Het systeem aan waterlopen kan de situatie op dit moment in het algemeen goed aan. Met stuwen en gemalen wordt het waterpeil gereguleerd om overlast te voorkomen. De actuele weersverwachting voorspelt voor de komende dagen minder neerslag waardoor de peilen weer op niveau kunnen komen. Inwoners die nog eigendommen of levende have in uiterwaarden van Vecht en Dinkel hebben, wordt aangeraden zelf de nodige alertheid in acht te nemen. In geval van calamiteiten of voor het melden van overlastsituaties kan men contact opnemen met Vechtstromen via 088 220 33 33.

Bekijk en vergelijk de foto’s van de overgelopen Vecht bij Baalder waar het Vechtdal in het najaar al zo nattig was dat de landbouwer zijn maisproductie voor de winter niet geheel kon oogsten.

hoog water 4

 hoog water 2

hoog water 3

hoog water 1

hoog water g hoog water f  hoog water h