Hoezo de brandweer oefent? Bloedserieuze 112 acties in beeld.

Hoezo de brandweer oefent? Bloedserieuze 112 acties in beeld.

Het lijkt inderdaad ‘maar’ een oefening.  Maar daar willen ze bij het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité ABWC niets van weten, van dat woord ‘maar’. Ze noemen hun werk niets voor niets Dé Kracht van Bekwaamheid.

Tijdens de vaardigheidstoetsen van het ABWC worden meerdere elementen beoordeeld: de kennis, kunde en de kwaliteit van de deelnemers. Factoren als stress en tijdsdruk wegen ook mee. De praktijksituaties worden in de vaardigheidstoetsen nagebootst door zo realistisch mogelijke scenario’s. Met slachtoffers die hun rol voortreffelijk speelden. Voor de beoordeling zijn nieuwe jurylijsten ontwikkeld. Het ABWC is door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen nog beter in staat om uitvoering te geven aan haar hoofdtaak, namelijk het bevorderen van de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen. Dit doet het ABWC in samenwerking met Brandweer Nederland. Het ABWC organiseert realistische vaardigheidstoetsen. Deze toetsen bieden de brandweerkorpsen de gelegenheid om goed geoefend te blijven voor de situaties die ze in de praktijk kunnen tegenkomen.

De geïnteresseerde toeschouwer kon dat jl. zaterdag bij de stuw in Hardenberg zelf aanschouwen. Negen korpsen uit het hele land moesten telkens per toerbeurt opdraven voor dezelfde oefening. Een oefening, nee een toets die maximaal drie kwartier mocht duren. De pers en omstanders kregen een verbod om foto’s nog tijdens de toetsen te publiceren. Pas na afloop was dat toegestaan. Het mocht immers beslist niet zo zijn dat deelnemende teams die gedurende de dag onderweg waren al via de media inzicht konden krijgen in wat hen te wachten stond. Het wedstrijdelement moest clean blijven. Het kwam immers aan op de juiste prioriteit stellen, op stabilisatie van van materiaal en slachtoffer, op veiligheid, efficiency en snelheid! Dat alles behoorde bij de gedegen opzet van de organisatie van het ABWC. Om 8 uur was de toets van een eerste brandweerteam. Om 19 uur kwam de uitslag, in de brandweerkazerne van gastheer Hardenberg Brandweer. Spanning op de gezichten van de deelnemende teams, soms vergezeld van supporters. Helemaal toen de beste drie teams overbleven. Want die teams waren op dat moment al zeker van plaatsing naar de volgende ronde in Norg van de landelijke competitie. De vreugdsprongen kwamen daarná, toen de plaatsen 1, 2 en 3 ook door burgemeester Peter Snijders bekend gemaakt werden. Die waren voor de brandweerkorpsen van Hoogezand, Maasdriel-Oost en Beesd. Proficiat.