Het land van Ommen en Hardenberg

28 januari 2016 Korte berichten

Bestuurlijk manifest: ‘Het land van Ommen en Hardenberg’.

Colleges willen inhoudelijke samenwerking versterken

De colleges van B&W van de gemeenten Ommen en Hardenberg willen op inhoudelijke thema’s de samenwerking versterken. In een bestuurlijk manifest spreken zij de intentie uit om onder het motto ‘Het land van Ommen en Hardenberg’ met de samenleving in gesprek te gaan over de inhoudelijke thema’s waarop de twee gemeenten hun krachten kunnen bundelen.

De ambtelijke organisaties van de gemeenten Ommen en Hardenberg werken al sinds 2012 samen in de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Gelet op de veranderingen in de samenleving en de steeds grotere opgaven waar de gemeenten voor staan, is het logisch en gewenst om ook op inhoudelijk niveau samen op te trekken. Daarom hebben de colleges van B&W van de gemeenten Ommen en Hardenberg het initiatief genomen tot een bestuurlijk manifest. Met het manifest, getiteld ‘Het land van Ommen en Hardenberg’, spreken de colleges de intentie uit om in samenspraak met de samenleving inhoudelijke thema’s te verkennen waarop beide gemeenten de krachten verder kunnen bundelen.

In het bestuurlijk manifest beschrijft prof. dr. Gert-Jan Hospers van de Universiteit Twente een mogelijke visie op de toekomst van het gebied Ommen-Hardenberg. Hij geeft aan hoe de twee gemeenten samen verder kunnen optrekken en elkaar kunnen versterken. Dit gebeurt vanuit een historisch perspectief, maar met een blik op de toekomst. Vanuit de overtuiging dat de gemeenten veel aan elkaar kunnen hebben, schetst het manifest twee kansrijke speerpunten – mens & maatschappij en ruimte & economie – voor bestuurlijk-inhoudelijke samenwerking tussen Ommen en Hardenberg.

Burgemeester Mark Boumans van de gemeente Ommen: “We werken op veel beleidsterreinen al jaren met elkaar samen. Bijvoorbeeld op sociaal-maatschappelijk terrein, maar ook bij het onder de aandacht brengen van het belang van een optimale bereikbaarheid van de regio. Met dit manifest willen we een stap zetten in een nadere inhoudelijke en strategische samenwerking.”

Burgemeester Peter Snijders van de gemeente Hardenberg: “Samenwerking is belangrijk voor een vitale toekomst van de twee gemeenten. Over de manier waarop we hier invulling aan geven, gaan we graag met de samenleving in gesprek. We hopen dat we de samenleving met dit manifest enthousiast maken om met ons mee te denken.”

De beide colleges hebben het Bestuurlijk Manifest aan de beide gemeenteraden gestuurd, met het verzoek het te agenderen. Dit jaar willen de colleges over de genoemde thema’s in gesprek met beide gemeenteraden en met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, om te horen wat er lokaal leeft en waar mogelijk aan te haken bij de energie in de samenleving.

Ommenhardenberg 1

Ommenhardenberg 5Ommenhardenberg 2  Ommenhardenberg 4

Ommenhardenberg 3

Ommenhardenberg 6