Hester Maij samen met JuniorRangers op Lemelerberg

7 november 2015 Evenementen

Op zaterdag 7 november vond voor de 15e keer de landelijke Natuurwerkdag plaats. In Overijssel worden de activiteiten gecoördineerd door Landschap Overijssel. Ook in Salland en het Vechtdal zijn volop activiteiten waarvoor vrijwilligers worden gezocht.  De grootste vrijwilligersdag in het groen voor jong en oud, die samen buiten aan de slag konden met zagen, snoeien of bijvoorbeeld opruimen? In Overijssel zijn ruim 50 locaties aangemeld voor de Natuurwerkdag, waaronder de Lemelerberg. Hier gingen niet alleen volwassenen vrijwilligers aan het werk, maar ook jongeren. Landschap Overijssel wil meer jongeren betrekken bij natuur en landschap. Jongeren van nu zijn immers de beslissers en gebruikers van morgen. Hester Maij, gedeputeerde landelijk gebied en culturele infrastructuur van provincie Overijssel, stak op 7 november zelf de handen uit de mouwen, daarmee de Natuurwerkdag in Overijssel officieel in gang zettend. Samen met de JuniorRangers van Landschap Overijssel ging ze vanaf 10 uur aan de slag met zaag- en snoeiwerk op de Lemelerberg.  Ze velde de eerste boom met JuniorRangers, die net de cursus ‘vel- en zaagtechnieken’ hadden voltooid.  Maij riep de aanwezigen op hun ideeën over hoe je nog meer kinderen met natuur in aanraking brengt, te delen op platform ‘groen, groener, groenst’. Voor het beste idee komt €15.000 ter beschikking, zie ook www.jijenoverijssel.nl

Daaraan vooraf was er het welkom door Landschap directeur Jacob van Olst, een uitleg van terreinbeheerder Hans Dijkstra en behandelde Carin de Cloe de veiligheidsaspecten die in acht genomen dienen te worden bij het werken in de natuur.

Landschap kan niet zonder vrijwilligers. Het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur & landschap. In heel 2014 hebben vrijwilligers in Overijssel bijna 160.000 uur in het landschap geïnvesteerd! Dankzij vrijwilligerswerk kan iedereen blijven genieten van ons karakteristieke Nederlandse landschap.

Samen buiten aan de slag in Salland en het Vechtdal. In Overijssel zijn maar liefst 50 locaties aangemeld waar vrijwilligers aan de slag kunnen tijdens de Natuurwerkdag. Zoals bij Hellendoorn, waar je kunt helpen bij het vrijmaken van de oevers van de Regge. Je kunt boompjes uitsteken in het Zandstuvebos bij Den Ham of helpen bij het onderhoud van de houtwal bij bezoekerscentrum De Wheem van Landschap Overijssel in Balkbrug. Samen met kinderen en jongeren aan de slag? Help dan de JuniorRangers van Landschap Overijssel op de Lemelerberg bij hun zaag- en snoeiwerk of doe mee met het knotten op landgoed Soeslo, vlakbij Zwolle.

Waardevol Overijssel. Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens, plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt de natuur en het landschap in Overijssel al meer dan tachtig jaar. In haar eigen 54 natuurterreinen, maar ook bij en met andere grondeigenaren. Dit doet zij samen met ruim 9.500 donateurs, bijna 50 Overijsselse bedrijven en ruim 7.000 vrijwilligers. Meer informatie over het waardevolle Overijssel en hoe dit landschap te beleven op www.landschapoverijssel.nl.

NatwerkdagLberg 1

NatwerkdagLberg 2

NatwerkdagLberg 3

NatwerkdagLberg 6

NatwerkdagLberg 4

NatwerkdagLberg 5

NatwerkdagLberg 8 NatwerkdagLberg 7