Herinrichting zuidelijke Vechtoever vordert gestaag

27 maart 2017 Nieuws

Schets Vechtoevers Ommen

Herinrichting zuidelijke Vechtoever vordert gestaag.

Vechtoevers Ommen.

De uitvoering van het project Vechtoevers Ommen zorgt voor meer ruimte voor water. Hierdoor ontstaan ook kansen voor recreatie en natuur. Dankzij het project Vechtoevers worden de rivier de Vecht en het stadscentrum van Ommen bij elkaar betrokken. De gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen werken samen aan het project Vechtoevers. Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht.

Zuidelijke Vechtoever.

Aan de zuidelijke oever van de Vecht krijgen water, beleving en natuur meer ruimte met de aanleg van een nevengeul en een pontje over de Vecht.

Nevengeul.

Aan de zuidoever van de Vecht wordt een nevengeul van de Vecht gerealiseerd. De nevengeul zal vanaf de Vecht over het terrein van camping de Koeksebelt en het scoutingterrein gaan lopen en kan ervoor zorgen dat de waterstand van de Vecht hier met ongeveer 8 centimeter bovenstrooms verlaagd wordt. De nevengeul vergroot de beleving van het gebied, zodanig dat campings de Koeksebelt en Anna’s Hoeve als het ware op een schiereiland komen, vanaf de doorgaande weg verbonden met een brug. Op de Koeksebelt wordt de laatste hand gelegd aan een fraaie nieuwe receptie om de gasten vanaf april een vlot welkom en een goede ontvangst te bieden.

Ook biedt de nevengeul mogelijkheden om met roeibootjes of kano’s te varen worden of andere wateractiviteiten te ondernemen. De natuurvriendelijke oevers van de nevengeul bieden de nodige kansen voor planten en dieren, waaronder de otter. Het plan is in 2014 samen met de eigenaren en gebruikers van het gebied verder uitgewerkt. De uitvoering is in fasen gepland tot en met het voorjaar van 2018.

Pontje over de Vecht.

Er wordt in de toekomst gekeken naar de mogelijkheden voor voetgangers en fietsers om de Vecht over te steken, bijvoorbeeld met een pontje over de Vecht. Hiermee kan de zuidoever met het centrumgebied verbonden worden.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone