Herinrichting Oranjebuurt Dedemsvaart van start

3 februari 2016 Nieuws

Herinrichting Oranjebuurt Dedemsvaart van start.

Op 3 februari 2016 werd het startsein gegeven voor het opknappen van de Oranjebuurt in Dedemsvaart. Samen met kinderen uit de Oranjebuurt, die eerst een dansje uitvoerden en ballonnen doorprikten verrichtten wethouder Jannes Janssen, directeur Jeanine Gerardts van De Veste en projectleider Gert Jan van Buiten van Van Gelder de openingshandeling. Daaraan voorafgaand was er een bijeenkomst in MFC De Baron waar de plannen werden toegelicht. V

Samenwerking

De gemeente Hardenberg, Woningstichting De Veste en welzijnsorganisatie De Stuw werken samen met bewoners aan de plannen voor de Oranjebuurt in Dedemsvaart. In het voorjaar van 2015 was hiervoor een klankbordgroep met vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Dedemsvaart, de wijkvereniging Oranjebuurt en meerdere bewoners uit de wijk opgericht. De klankbordgroep was betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van de verbeteringsplannen voor het opwaarderen van de wijk. Het gaat hierbij over plannen om zowel de openbare ruimte te verbeteren als ook de sociale samenhang in de buurt te versterken, zodat bewoners weer trots kunnen zijn op hun wijk.

Werkzaamheden

Binnenkort start aannemingsmaatschappij Van Gelder met de werkzaamheden in de openbare ruimte. Samen met bewoners heeft de gemeente Hardenberg hiervoor een inrichtingsplan opgesteld. In de wijk worden zo’n 90 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd die voldoen aan de huidige parkeernormen. Alle trottoirs en parkeerstroken in de wijk worden vernieuwd. Rijbanen worden opnieuw gestraat waarbij de oude klinkers worden hergebruikt. De straten worden ingericht als 30 km gebied door op kruisingen plateaus aan te leggen. En waar nodig worden verlichting, groen en riolering in overleg met de bewoners aangepast. Woningstichting De Veste heeft het terrein van de gesloopte woningen aan de Pr. Beatrixstraat beschikbaar gesteld voor parkeerplaatsen en een speelterrein. Naar verwachting zijn de werkzaamheden, met uitzondering van de aan te leggen groenvoorzieningen, rond de zomervakantie gereed.

oranjebuurt zelf 1

oranjebuurt zelf 2

oranjebuurt zelf 3

oranjebuurt zelf 5

oranjebuurt zelf 4

 

Herinrichting Oranjebuurt Dedemsvaart van start