Hardenbergse Uitdaging: verbinding bedrijfsleven en maatschappij

3 november 2016 Nieuws

hardenbergse-uitdaging

Hardenbergse Uitdaging gaat van start: verbinding bedrijfsleven en maatschappij
Vandaag ging in Hardenberg de Hardenbergse Uitdaging van start. Bij Rabobank Vaart en Vechtstreek aan Hof van Otten vond de startbijeenkomst plaats. Sprekers waren Hardenbergs coördinator Anita van der Veen en Gerda Geurtsen, manager van de Nederlandse Uitdaging. Beiden behandelden al praktijkvoorbeelden van wat bedrijfsleven en maatschappij voor elkaar kunnen betekenen.  Wethouder René de Vent mocht na zíjn toespraak de officiële openingshandeling verrichten door, bij afwezigheid van de gong, zijn voetbalkunsten te laten zien.

Hardenbergse Uitdaging
De Hardenbergse Uitdaging wil maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) in de regio Hardenberg bevorderen. Dit wordt gerealiseerd door verbindingen te leggen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.  De Hardenbergse Uitdaging is simpel gezegd een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van Materialen, Middelen en Menskracht. Vanuit de Hardenbergse Uitdaging worden maatschappelijke organisaties en bedrijven  gestimuleerd tot concrete acties. Doel hiervan is: het leefklimaat in de gemeente Hardenberg te verbeteren. Naast de gemeente Hardenberg hebben ook Rabobank Vaart en Vechtstreek en De Jong en Laan zich al aan het project verbonden. Anita van der Veen  gaat als manager de Hardenbergse Uitdaging coördineren. Zij wordt daarin bijgestaan door voorzitter Henk Zwoferink (werkzaam bij Rabobank Vaart en Vechtstreek) en secretaris Henk Brink (werkzaam bij Chrono).

hardenbergse-uitdaging-1

hardenbergse-uitdaging-2

hardenbergse-uitdaging-3

hardenbergse-uitdaging-4

hardenbergse-uitdaging-7

hardenbergse-uitdaging-6

hardenbergse-uitdaging-5