Charlotte Extercatte: ‘Gewoon Doener’ van het Jaar

5 januari 2016 Evenementen

“In de afgelopen jaren heeft de gemeente Hardenberg gemerkt dat de mentaliteit van de inwoners of ondernemers vaak van doorslaggevende betekenis is. De ‘handen-uit-de-mouwen-mentaliteit’ maakt dat er veel gebeurd en wordt gerealiseerd in de regio Hardenberg. De inwoners en ondernemers vinden dit vaak heel gewoon en vanzelfsprekend. De gemeente Hardenberg daarentegen vindt dit bijzonder en wil graag deze authentieke mentaliteit van inwoners en ondernemers in het zonnetje zetten, dit doen we onder andere door het houden van deze verkiezing,” zo berichtte burgemeester Peter Snijders eerder.

Tot 10 december 2015 konden inwoners en ondernemers die een bijzondere of opvallende prestatie hadden geleverd genomineerd worden voor de titel Gewoon Doener van het Jaar. Dat  kon bijvoorbeeld een uitvinder, festivalorganisator, muzikant, innovator, winkelier of kunstenaar zijn, maar ook een buurman of buurvrouw die altijd voor een ander klaar staat. Alle inwoners en ondernemers maakten kans om genomineerd te worden op basis van een aantal eenvoudige spelregels. Om in aanmerking te komen voor een nominatie moest er sprake zijn geweest van een aansprekende prestatie of inzet op een onderscheidende of innovatieve wijze. Daarnaast gold dat de aangedragen kandidaten  in de gemeente Hardenberg moesten wonen of gevestigd zijn.  Tot slot moet de inzet of prestatie geleverd zijn in het jaar 2015.

De jury bestond uit Arend Hofsink (Ondernemers Startpunt), Arthur Bouwmeester (welzijnsorganisatie De Stuw), Anja Dalhuisen (zangeres), Harald Drenth (dansschooleigenaar) en burgemeester Peter Snijders. Die jury maakte eerder bekend dat er uit de 30 kandidaten drie genomineerden gekozen waren.

  • Tim van den Berg was genomineerd omdat hij als 15‐jarige al veel dingen heeft bereikt door gewoon te doen. Zo heeft de creatieve Tim de webshop CycleConcept opgericht, waar hij allerlei accessoires verkoopt van gerecyclede fietsonderdelen. Daarnaast is hij ook nauw betrokken geweest bij de actie ‘Bike4Sayapibu’ om geld in te zamelen voor het Sayap Ibu tehuis in Yogjakarta. Tim is hiermee een voorbeeld voor veel jongeren in de gemeente Hardenberg.
  • Birgit Rusken was genomineerd wegens haar inzet voor de realisatie van een crematorium in Hardenberg. Het opstarten en begeleiden van een marktonderzoek, het creëren van draagvlak, zoeken naar investeerders en partners en heel veel gesprekken met betrokkenen hebben er uiteindelijk toe geleid dat er inmiddels gestart is met de bouw van crematorium De Lariks in Hardenberg. Hiermee wordt een wens van de Hardenbergse samenleving ingevuld.
  • Charlotte Extercatte was genomineerd voor haar groothartige inzet voor de leefbaarheid van het dorp Balkbrug. Met de Bruggenbouwers heeft zij het Noaberschap 2.0 gerealiseerd; ze is initiatiefnemer, stille ‘aanjager’ en motivator van dit burgerinitiatief. Ze weet mensen te enthousiasmeren, activiteiten te verbinden, heeft een groot netwerk en een onvermoeibare inzet.

Na de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Snijders trad Rob Urgert als intermezzo op met ‘Hoe Krijg Ik Een Geniaal Idee in 30 Minuten’? Een humoristische, maar vooral ook een goed doordachte voordracht over het geheim van creatief denken. Hoe kom je tot een goed idee? Wat is het geheim van creatief denken? Hij wist daarmee van het vol bezette gemeentehuis ook via de mobieltjes de volledige aandacht te krijgen.

Daarna werd bekend wie de nieuwe Gewoon Doener van het jaar 2015 werd. Dat werd Charlotte Extercatte uit Balkbrug, die de award overhandigd kreeg. Uiteraard was er een bloemenhulde voor alle drie de genomineerden. Charlotte werd de opvolgster van Arsanio Wiet uit Dedemsvaart.

Gewoondoener 6

Gewoondoener 7

Gewoondoener 8

Gewoondoener 9

Gewoondoener 10

Gewoondoener 12

Gewoondoener 13   Gewoondoener 15

Gewoondoener 1

Gewoondoener 2

Gewoondoener 17

Gewoondoener 18

Gewoondoener 3

Gewoondoener 5

Gewoondoener 20

Gewoondoener 4