Gemeente Hardenberg organiseerde conferentie Duurzame Energie

Gemeente Hardenberg organiseerde conferentie Duurzame Energie.

Op  23 mei  organiseerde de gemeente Hardenberg een conferentie duurzame energie in het gemeentehuis. Tijdens de conferentie kwamen de opgave, kansen en ontwikkelingen van grootschalige duurzame energie aan bod. Daarnaast presenteerden enkele lokale initiatieven zich. De uitkomsten van de conferentie worden meegenomen in  toekomstige voorstellen aan de gemeenteraad. De gemeente Hardenberg wil meer duurzame energie binnen de gemeente opwekken. Het doel is om in 2020 14% en in 2030 30% duurzame energie op te wekken. Om dit te bereiken is grootschalige productie en een mix van biomassa, windenergie, zonne-energie en restwarmte nodig. “Het behalen van de duurzame doelen is een uitdaging, die om keuzes en daadkracht  vraagt”, vertelde wethouder René de Vent. “Zowel van de gemeente als van inwoners en het bedrijfsleven. Daarnaast biedt duurzame energieproductie ook  kansen, want door gezamenlijk projecten te ontwikkelen kan ook de omgeving profiteren van de mogelijke opbrengsten”.

Onderzoek en afwegingskader.

In opdracht van de gemeenteraad had de afgelopen periode een onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor grootschalige duurzame energieproductie. Bij de besluitvorming over de uiteindelijke productie- en locatiekeuzes zijn aspecten als draagvlak, lokaal eigenaarschap, participatie en financiële aantrekkelijkheid belangrijke afwegingskaders.

Conferentie.

In dit kader organiseerde de gemeente Hardenberg de conferentie Duurzame Energie.

Tijdens de conferentie werd de eerste opbrengst van de onderzoeksperiode gepresenteerd en een beeld geschetst van de opgave, kansen en ontwikkelingen. Tevens presenteert een aantal lokale initiatieven zich zoals Lutten Lééft en in Nieuwleusen Nieuwleusen Synergie waar inmiddels een coöperatie in werking getreden is.  Tijdens de avond werd daarnaast behoorlijk gediscussieerd over de randvoorwaarden voor grootschalige duurzame energie.