Drie klassen van het Greijdanus College uit Hardenberg spelen het Democratiespel

31 januari 2017 Nieuws

Drie klassen van het Greijdanus College uit Hardenberg speelden vandaag in de raadszaal van het gemeentehuis het Democratiespel. Tijdens de drie nagebootste raadsvergaderingen kropen ze in de huid van een raadslid en namen ze een beslissing nemen over een (fictief) voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders.

Raadsleden die voor even voorzitter of wethouder waren.

Rick Brink (CDA), Erika Kloekhorst (PvdA) en Arjen Roelofs (CDA) traden tijdens het eerste spel op als voorzitter van de raad, respectievelijk als wethouders. Een van de voorstellen die ingediend werden, behandelde de gang van zaken rond het AZC in Hardenberg. Vijf partijen voerden het woord met hun vragen en kregen soms onder leiding van de voorzitter te maken met interrupties. Vervolgens was de beantwoording in eerste termijn door de beide fictieve wethouders. 

Later op de dag waren ook ook Hans Odink (ChistenUnie), Henk Dogger (CDA) en Anne van den Hoek (GroenLinks) van de partij in een rol als voorzitter en wethouders.

Moderatoren van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat, begeleiden de Democratiespelen.

Leerlingen kunnen op deze wijze zelf de politiek ervaren.

De provincie Overijssel, de gemeente Hardenberg en ProDemos vinden het belangrijk om (jonge) inwoners meer te betrekken bij de democratie en hen zelf te laten ervaren hoe politieke beslissingen worden genomen. Hiervoor hebben zij samen het Democratiespel ontwikkeld. Een Democratiespel kan zowel in het provinciehuis in Zwolle als in gemeentehuizen worden gespeeld.

Met het project Overijssel doet mee! bereikt de provincie Overijssel jaarlijks meer dan 5.000 jongeren persoonlijk via gastlessen, Democratiespelen, Statenspelen, de Jongerenraad Overijssel en debatbijeenkomsten zoals de Overijssel Debat Award.

Meer informatie is te vinden via www.overijsseldoetmee.nl/democratiespel

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone