Dedemsvaria van start

27 juli 2015 Evenementen

In Dedemsvaart willen ze het best laten weten als je de plaats binnenkomt. Deze week, de week van 27 juli 2015 is het feest. De traditie wil dat de start gedaan wordt door de rozenkoningin, inmiddels samen en voor het eerst met de mini rozenkoningin, daarbij geflankeerd ook door de hofdames van de rozentrio’s en in aanwezigheid van 2 dames van het trio in 2014.

Na de aankomst, de kroning door de rozenkoningin 2014 en de begroeting door de nieuwe rozenkoningin Miron  Hulleman zelf, sprak de voorzitter van de Dedemsvaria en van Plaatselijk Belang. Hierna werd gedrieën op de rode knop gedrukt waarna de talrijk aanwezige kinderen onder groot gejuich en een gordijn van confetti de ballonnen oplieten. De Dedemsvaria was geopend! Een feestweek met maar liefst 190 activiteiten, zoals ze allemaal in het programmaboekje staan op de website Dedemsvaria.nl. Het was direct al groot feest voor de kinderen. Niet alleen door het oplaten van de ballonnen, maar ook van de luchtkussens en van andere spelsoorten werd gretig gebruik gemaakt, vaak onder toeziend oog van de papa’s en mama’s.

De eerste taak voor het rozentrio Amber, Miron en Ilona, die zich een week lang opofferen, was de aanwezigheid bij het spijkerbroek hangen. Voor het mini rozentrio Floor, Lotte en Marilou was het allemaal best even wennen om in de schijnwerpers van heel Dedemsvaart te moeten gaan optreden.

Intussen maken ze zich in De Baron, in de oliebollenkraam, op de kermis op voor wat er de hele week komen gaat.