De otter komt het Vechtdal in

13 januari 2016 Nieuws

In de Emmertochtsloot op de Horte waar Landschap Overijssel domicilie heeft, leeft een otter. Dit vermoeden had het landschap al langer, maar nu zijn sporen en poepjes, ofwel spraints (foto), gevonden. Met deze spraints markeert de otter zijn leefgebied. In de Vecht bij Dalfsen en richting Zwolle leven twee of drie otters. Het lijkt er nu op dat één van deze otters zijn leefgebied heeft uitgebreid naar de Emmertochtsloot. Otters hebben een groot leefgebied. Hoe minder voedsel er in dit leefgebied te vinden is, hoe groter het gebied moet zijn om te kunnen overleven. Dit betekent dat de otter vaker wegen moet oversteken. 30% van de otters in Nederland komt dan ook om als verkeersslachtoffer.n groot leefgebied
De otter komt graag in gebieden waar veel dekking langs de waterkant is en voldoende vis leeft. “Je verwacht otters in rivieren zoals de Vecht en de IJssel, maar sinds kort zien we ook dat otters de weteringen ontdekken”, aldus Mark Zekhuis, ecoloog bij Landschap Overijssel. “De otter die we hier in Dalfsen zien, is waarschijnlijk dezelfde otter die we in Zwolle tegenkomen.” In dit hele gebied van 80 tot 100 vierkante kilometer, zijn sporen van waarschijnlijk hetzelfde beest gevonden. Dit leefgebied is zo groot omdat het eigenlijk niet ideaal voor de otter is. “Een wetering heeft weinig variatie, zoals riet, struiken of andere begroeiing aan de oever waar de otter in weg kan kruipen als gevaar dreigt. En er leeft ook maar weinig vis in de weteringen. De otter moet dus wel grote afstanden afleggen om zijn maaltje bij elkaar te krijgen, met alle gevolgen van dien.”

Beter leefgebied betekent minder verkeersslachtoffers
“Om te beginnen zouden we ervoor moeten zorgen dat de otters de wegen veilig kunnen oversteken,” zegt Mark. “Dit kan door het aanleggen van loopplanken of tunnels met geleidende rasters die de otter onder de weg door geleiden, waardoor hij niet hoeft over te steken. Deze maatregelen in combinatie met het verbeteren van zijn leefgebied, maakt het leven van de otter een stuk beter. Delen van de oevers van weteringen zouden we niet meer moeten maaien zodat hier ruigtes ontstaan. Daarnaast zouden we de visstand in de weteringen moeten verbeteren, door variatie in het water te brengen. Dit kan door diepere plekken te maken en het water op sommige plekken te verbreden. Hier kan riet groeien en ontwikkelen paaiplekken voor vissen.” Landschap Overijssel gaat met waterschap, gemeenten en Provincie, deze laatsten als eigenaar van wegen, in gesprek om te bekijken hoe ze dit kunnen oppakken. Met de Provincie vindt eerdaags al een gesprek plaats om te kijken hoe de geplande faunavoorzieningen ook geschikt voor otters gemaakt kunnen worden en wat mogelijkheden elders zijn.

Otter-1

Otter-4

Otter-3

Fotomateriaal van Landschap Overijssel. Dank.