Cultuurkoepel Vechtdal: succesvol 1e jaar

4 september 2015 Nieuws

Nu, een jaar na de oprichting, is Cultuurkoepel Vechtdal verheugd dat men het pilotjaar succesvol doorlopen heeft. Reden om de oprichting en de start in september 2014 en het eerste succes met alle cultuuractieve betrokkenen te vieren. Dat deed men in De Koppel in Hardenberg, waar door wethouder René de Vent tevens de site  www.cultuurkoepelvechtdal.nl gelanceerd werd.  Er zijn veel instellingen, (amateur)kunstverenigingen, particuliere aanbieders en zzp’ers te vinden, die activiteiten of diensten aanbieden in de culturele sector. Het aanbod is groot, maar ook vaak versnipperd. Het is op deze website waarop dus inmiddels al veel lokale aanbieders vermeld staan die actief zijn op het gebied van (amateur)kunstbeoefening. Maar het is ook de website waarop niet bekende cultuuraanbieders zich kunnen aanmelden. Daarmee wordt de ontwikkeling van een goed toegankelijk cultureel netwerk voor jong en oud bevorderd.

Cultuurkoepel Vechtdal zet zich er voor in om zoveel mogelijk kinderen en jongeren in de gemeente Hardenberg kennis te laten maken met kunstvormen zoals muziek, theater, dans, beeldende kunst, literair, nieuwe media en cultureel erfgoed. Dit doen zij onder andere door het organiseren van korte kennismakingscursussen, waarbij kinderen in hun vrije tijd en in hun eigen wijk of dorp een kunstvorm kunnen ontdekken. Daarbij werkt Cultuurkoepel Vechtdal graag samen met lokale (amateur)kunstaanbieders die zo’n cursus kunnen geven. Na afloop van de lessen zijn de docenten in de gelegenheid om de deelnemers een vervolgtraject te bieden. In samenwerking met het lokale voortgezet onderwijs en het jeugd- en welzijnswerk organiseert Cultuurkoepel Vechtdal activiteiten voor jongeren.
Direct na de zomervakantie in 2014 zijn met succes de eerste kindercursussen en jongerenactiviteiten gestart. Dit aanbod is steeds tijdig op www.hardenbergkids.nl te vinden, waar ook ingeschreven kan worden. Ook buiten de vakantieperiodes om  is er regelmatig nieuw cultureel aanbod te vinden op de site. Cultuurkoepel Vechtdal programmeert cultureel aanbod op eigen initiatief, maar ontwikkelt ook activiteiten en (community art-)projecten op verzoek van de combinatiefunctionarissen cultuur, de coördinator brede school en anticipeert op vragen vanuit basisscholen, het voortgezet onderwijs en vanuit (amateur)kunstverenigingen. Ook werkt zij graag vraaggericht samen met het bedrijfsleven, ondernemersverenigingen, recreatie en toerisme, techniek en met partijen uit het maatschappelijke werkveld. Dit vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur verschillende sectoren kan verbinden en versterken en met het doel om kunst en cultuur meer in onze lokale samenleving te verankeren.