Bomen in de Vecht verbeteren kwaliteit van hout en water

25 maart 2017 Nieuws

Bomen in de Vecht verbeteren kwaliteit van hout en water.

Staatsbosbeheer en waterschap Vechtstromen legden jl. vrijdag 2 bomen uit de boswachterij Ommen in de rivier de Vecht om het hout een grotere duurzaamheid mee te geven en hoogwaardiger toe te passen. De boomstammen blijven een jaar in het water.

Het gaat om een proef van 17 grove dennen die in een zijarm van de Vecht (bij de vistrap in Diffelen) te water werden gelaten. De 5 tot 10 meter lange stammen worden in stromend water gelegd. Door dit zogenaamde  ’wateren’ worden de sappen uit de stam gespoeld waardoor schimmels en bacteriën nauwelijks kans hebben het hout aan te tasten waardoor de duurzaamheid van het hout toeneemt. Dit hout laat zich ook gemakkelijker zagen en bewerken en zal minder krimpen en scheuren. Balken en planken die van gewaterd hout worden gezaagd blijven rechter. Tevens kan een hoger rendement uit een stam worden gehaald, omdat door het wateren het verschil tussen kern- en spinthout minimaal is geworden. Herintroductie van het wateren van hout biedt bovendien goede mogelijkheden voor de regulering van het houtaanbod omdat er op deze wijze ook buiten de oogstperiode ook hout beschikbaar is.

Proef.

Wateren van hout is een volwaardig en veelbelovend alternatief voor de meer milieubelastende methoden. De boomstammen worden uiteindelijk op de jaarlijkse Nederlandse Rondhoutveiling verkocht. Op deze voor Nederland unieke veiling worden de mooiste boomstammen uit bos en plantsoen per opbod verkocht. Het gaat om rondhout van bovengemiddelde kwaliteit dat wordt gebruikt voor toepassingen als meubelhout, vloeren en kunstvoorwerpen. Of Staatsbosbeheer deze wijze van houtverduurzaming verder gaat ontwikkelen is mede afhankelijk van het resultaat van de kwaliteit en de vraag naar bewaterd hout.

Rivierhout. 

De takken en boomtoppen van dezelfde grove dennen worden door het waterschap Vechtstromen even verderop in de rivier gebruikt om het leefgebied van veel vissen en andere waterdieren te verbeteren. Zij vormen een soort koraal voor ongewervelde diertjes die met het blote oog nét te zien zijn, zoals kokerjufferlarven, vlokreeftjes en eendagsvliegen. Deze diertjes worden weer gegeten door vissen. Zij gebruiken de takken en de wortels van de boom om te schuilen, te paaien en voedsel te verzamelen. Zo wordt de rivier weer aantrekkelijk voor flora en fauna die daar oorspronkelijk thuishoren. Vervolgens duurt het niet lang voordat ook visetende vogels in de buurt neerstrijken. Zo wordt een belangrijke schakel in de voedselketen hersteld en de biologische waterkwaliteit verbeterd. Vanzelfsprekend wordt gezorgd voor een goede doorstroming bij hoogwater.

Cultuurhistorie.

Dit zogenaamde wateren van hout is een oude techniek die in de vergetelheid is geraakt. Een kleine honderd jaar geleden was het wateren van hout nog een onderdeel van de productiecyclus. Hout werd over het water aangevoerd en werd in een ‘balkengat’ 9 maanden tot  3 jaar gewaterd en daarna gedroogd en verzaagd. Bij houtzaagmolens ligt daarom veelal een balkengat.