Big Jump en zwem- en polo De Grunte

Zaterdag 4 juli: een super zomerse dag voor de zwemclub uit Hardenberg. Om 8 uur was men al in touw om alles aan de zonnige vechtside in de stad voor elkaar te maken. De openwater zwemwedstrijd vanuit de sfeervolle haven in rivier de Vecht startte om 13.30 uur. Er kon worden gekozen uit diverse afstanden: 100, 250, 500, 1.000 en 1.500 meter. Voor muziek en kleedruimte was goed  gezorgd. En iedere deelnemer ontving een fraai aandenken.

Maar er was  meer! Ook het waterpolotoernooi vond midden op de Vecht plaats in een tweetal aangelegde velden.

Om 15 uur was er de Big Jump. Het was een gedrang van jewelste om alle deelnemers op het smalle ponton te krijgen. Toen kwam de plons! Met die plons van al die blauwe, gratis uitgedeelde, caps vroeg men aandacht voor het belang van schoon water voor mens en dier. Een activiteit die in Europa ooit begon nadat men het nodige gedaan had aan de destijds zwaar vervuilde Elbe. Door allerlei maatregelen was de waterkwaliteit zo verbeterd dat in 2002 op 55 locaties langs de Elbe 100.000 mensen in het water sprongen. De Big Jump was toen geboren!