Bewonersavond Projecten Hardenberg-Ommen

2 maart 2017 Nieuws

Aanpassingen Vecht: bewonersavond Projecten Hardenberg-Ommen.

De Vecht wordt omgevormd tot een veilige en halfnatuurlijke rivier. Dit valt allemaal onder het programma Ruimte voor de Vecht. In 2017 zijn er diverse projecten waarbij een flinke stap gemaakt zal worden richting de uitvoering. Op 1 maart 2017 werd een bewonersavond georganiseerd in het LOC in Hardenberg. Hier kregen bewoners en betrokkenen informatie over de voortgang van de projecten en zijn de voorlopige ontwerpen van Rheezermaten en Karshoek-Stegeren te zien. Er was een grote opkomst van meer dan 100 geïnteresseerden. Dagelijks bestuurslid Wim Stegeman van waterschap Vechtstromen hield eerst een korte presentatie. Daarna startte een informatiemarkt.

Er wordt gewerkt aan veel projecten bij de Vecht, waterveiligheid heeft daarin een belangrijke rol en ook een deel van het gebied Hardenberg- Ommen is aangewezen als Natura 2000 gebied. Daarnaast zijn er diverse regels, wetten en programma’s die invloed hebben op de projecten en hoe het gebied er straks uit zal zien.  De partners die bij de projecten betrokken zijn vertellen meer hierover en willen graag ook in gesprek met de omgeving om uit te leggen hoe bepaalde keuzes tot stand komen.

Meer informatie.
Sinds december is ook een nieuw platform live. Een platform dat informatie deelt over de projecten bij de Vecht in het gebied Hardenberg-Ommen. Maar op het platform zijn ook leuke weetjes en mooie foto’s en verhalen van inwoners te vinden. Geïnteresseerden konden zich registreren door hun e-mailadres achter te laten en thema’s aan te kruisen waarin zij geïnteresseerd zijn. Vervolgens krijgen ze informatie die voor hen interessant is.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone