Beheer speeltuinen Ommen vastgelegd

24 november 2015 Nieuws

Beheer speeltuinen Ommen vastgelegd. Op  23 november ondertekenden de 11 speeltuincommissies (bestaande uit inwoners van Ommen) en de gemeente Ommen de geactualiseerde overeenkomst voor het beheer en onderhoud van de speeltuinen in Ommen. Voorafgaand aan de ondertekening ging wethouder Ko Scheele in op het belang van deze commissies en het belang van een toezicht op het onderhoud van de openbare speelvoorzieningen voor kinderen. Iedere commissie kreeg een presentje mee en om de erkentelijkheid van de gemeente Ommen te benadrukken werd na afloop geproost op de samenwerking.

Vanaf de jaren ’90 worden de vele speeltuinen in de gemeente Ommen beheerd door speeltuinbesturen, bestaande uit enthousiaste inwoners. De besturen zetten zich in voor het onderhouden van de toestellen, het uitzoeken van nieuwe speelvoorzieningen en het samenwerken met bestuursleden en buurtbewoners. De besturen zorgen er samen met de gemeente Ommen voor dat de speeltuinen een mooie en veilige plek zijn voor kinderen om te spelen. “Het is bijzonder dat de besturen zich al zo lang inzetten voor hun wijk of buurt. Dat is iets dat in deze snelle en gehaaste tijd niet altijd meer vanzelfsprekend is. De inzet van de besturen zorgt er niet alleen voor dat de speeltuinen er netjes bij liggen, maar zorgt er ook voor dat inwoners met elkaar samenwerken. Wij waarderen deze inzet en betrokkenheid enorm.” Aldus wethouder Ko Scheele.

De voormalige overeenkomst vond haar oorsprong in de jaren ’90. Het was daarom hoog tijd voor een actualisatie van de afspraken. De nieuwe overeenkomst geeft een duidelijk overzicht van de taken en verplichtingen van de speeltuinbesturen en van de gemeente Ommen. Ondanks dat veel gemeenten fors bezuinigen op de speelterreinen, heeft de gemeente Ommen ervoor gekozen dit niet te doen. De gemeente Ommen verstrekt jaarlijks een subsidie aan de speeltuincommissies, waarmee zij het beheer en onderhoud van de speeltuinen kunnen bekostigen. De gemeente zorgt daarnaast voor controles op de veiligheid van de speelterreinen.

Het belang van buiten spelen. De gemeente Ommen onderschrijft het grote belang van buiten spelen voor de ontwikkeling van kinderen. Buiten spelen biedt niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn een groot voordeel voor de gezondheid van kinderen. Door het vele bewegen worden kansen op overgewicht sterk verminderd. Daarnaast draagt buitenspelen bij aan de ontwikkeling van motorische, cognitieve en sociale vaardigheden. Rennen, trappen, schommelen en samen spelen; buitenspelen is al met al een grote winst voor kinderen. Met het sluiten van de nieuwe overeenkomst voor de speelterreinen is ook voor de toekomst veel speelplezier voor de kinderen in Ommen gegarandeerd.

 

speeltuinommen 1

speeltuinommen 5

 

speeltuinommen 3

speeltuinommen 4

speeltuinommen 7

speeltuinommen 2

speeltuinommen 8

speeltuinommen 9