AZC Hardenberg – schakel in de asielketen: Open Dag

AZC Hardenberg – schakel in de asielketen: Open Dag

Zaterdag zette AZC Hardenberg haar deuren open om geïnteresseerden te laten zien welke functie het AZC heeft in de keten van opvang in Nederland. Naar verluid bezochten bijna 3.000 het AZC in Heemserveen. Zij zagen en hoorden dat het AZC bedoeld is als tijdelijk en basic onderdak voor reguliere opvangasielzoekers door het COA. Dit Centraal orgaan Opvang Asielzoekers zorgt dus voor opvang en begeleiding van asielzoekers tijdens een asielprocedure. Het COA garandeert hen veilige huisvesting, voorziet hen van middelen van bestaan, en biedt verschillende programma’s om mensen te begeleiden tijdens hun verblijf en eventueel naar hun doorstroom in de maatschappij. Het kan ook voorkomen dat tijdens de asielprocedure in het AZC blijkt dat men geen recht heeft op verblijf in ons land en dat de tijdelijke verblijfsvergunning is ingetrokken. In dat geval regelt de Dienst Terugkeer en Vertrek, de DT&V, in het AZC zo zorgvuldig, zo waardig en zo zelfstandig mogelijk het vertrek van vreemdelingen uit ons land.

Bezoekers kregen, al of niet groepsgewijs, inzicht in de verblijfsruimten met kook- en waslokalen en zagen welke andere faciliteiten de asielzoekers ten dienste staan. Er is onder andere een basisschool, een dokterspost en een open leercentrum. Een fotoreportage….