Archeologische afgravingen ’t Holt

14 oktober 2015 Nieuws

De provincie voert momenteel bodemonderzoek uit met het oog op toekomstige aanpassingen aan de N34. Er zijn 13 mogelijke vindplaatsen in kaart gebracht vanaf de  Kellerlaan in Hardenberg tot voorbij landgoed De Groote Scheere. Het publiek mocht op 14-10 een kijkje komen nemen hoe dergelijke archeologische afgravingen plaats vinden, in dit geval op ’t Holt. Eerst is daartoe de historie in kaart gebracht die teruggaat tot de ijstijd Saalien (300.00 jaar voor Christus). Op vindplaats ’t Holt worden 10 proefsleuven van 15 x 3 meter laag voor laag gegraven, vooral gericht om de verschillende bodemlagen zichtbaar te maken tot op het niveau waarop grondsporen zich beginnen af te tekenen in de top van de natuurlijke grond. Bij het afgraven van sleuf 13-09 vond een archeologe naast fragmenten van aardewerk en een deel van een pijpenkop. De aangetroffen grondsporen worden gemarkeerd voor nader onderzoek. De fragmenten dateren vermoedelijk van de tiende, c.q. elfde eeuw na Chr..  Zowel de Provincie Overijssel als infrastructuur- en adviesbureau Arcadis en de archeologen toonden zich zeer gastvrij om alle informatie en uitleg te verstrekken aan de geïnteresseerde bezoekers. In totaal zal 2970 m2 grond in 66 sleuven worden onderzocht.

Opgravingen 1

Opgravingen 2

Opgravingen 4 Opgravingen 3

Opgravingen 7

Opgravingen 5

Opgravingen 6

Opgravingen 8

Opgravingen 9