Appartementencomplex op Oosteinde

10 december 2015 Nieuws

Het is er nu al een kale boel geworden. De sloop en sanering van de leegstaande winkelpanden aan het Oosteinde 23, 25 en 27 in Hardenberg is onlangs gestart. Na de sloop wordt het terrein tijdelijk ingericht als groenperk. Ontwikkelaar Oude Lenferink wil deze hoek een nieuwe impuls geven en op deze locatie een appartementencomplex realiseren met 35 appartementen voor jongeren. De bouw van dit appartementencomplex past niet binnen het geldende bestemmingsplan voor deze locatie. Om de bouw van het appartementencomplex mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Het voorontwerp van dit gewijzigde bestemmingsplan is gereed en ligt vanaf woensdag 2 december 2015 gedurende een periode van zes weken ter inzage.

Tijdens de inloopbijeenkomst op  10 december konden belangstellenden bij grand café Den Herdenbergher het voorontwerp-bestemmingsplan  bekijken en vragen stellen. Medewerkers van de gemeente Hardenberg waren aanwezig om een toelichting te geven op de procedure die gevolgd wordt of om de vragen te beantwoorden.

Ontwikkelaar Oude Lenferink was tijdens deze inloopbijeenkomst  present om het schetsontwerp van het bouwplan te laten zien. Het schetsontwerp is een eerste aanzet tot het concept bouwplan en geeft een indruk van het appartementencomplex dat op deze plek verrijst en waarmee het gebied volwaardige nieuwe invulling krijgt die past bij de omgeving. Het schetsontwerp wordt in de komende periode verder uitgewerkt.

Oosteindestationsstraat 3

Oosteindestationsstraat 2

Oosteindestationsstraat 1

inloop stationsstraat 1 inloop stationsstraat 2 inloop stationsstraat 3