Actieplan Centrum Hardenberg in uitvoering: beleef & shop

1 juli 2016 Nieuws

Centrummanager voor stad Hardenberg: actieplan Centrum Hardenberg in uitvoering

Er worden flinke stappen gezet om uitvoering te geven aan de acties en maatregelen uit het actieplan Centrum Hardenberg. Eduard Plate start op 1 juli als Centrummanager Hardenberg. Hij gaat uitvoering geven aan de acties en maatregelen die zijn benoemd in het actieplan centrum Hardenberg. Daarnaast wordt de weekmarkt in Hardenberg in de zomermaanden met een uur verlengd.

Om het winkelgebied van Hardenberg te versterken en toekomstbestendig te maken, hebben de Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg (SCSH) en de gemeente Hardenberg in 2015 samen met diverse betrokken partijen het actieplan centrum Hardenberg opgesteld. Dit plan beschrijft de visie en doelstellingen voor een sterker en toekomstbestendig centrum, inclusief 10 speerpunten voor de ontwikkeling van het centrum. In 2020 wil het centrum van Hardenberg een plek zijn van winkelen, verrassen en langer verblijven: beleef & shop. In het actieplan staan ook voorstellen voor acties en maatregelen om dat doel te bereiken, verdeeld over vier thema’s.

Centrummanager verbindt partijen

Eén van de maatregelen uit het actieplan is het aanstellen van een centrummanager. Hij neemt operationele regie van het actieplan op zich en voert zowel lokaal als in de regio acquisitie voor de vestiging van bestaande en nieuwe ondernemers in het centrum. De SCSH is op zoek gegaan naar een centrummanager voor 8 tot 12 uur per week en heeft die gevonden in de persoon van Eduard Plate uit Zeewolde. Eduard Plate heeft veel expertise en ervaring op het gebied economie en ruimte, in zowel bedrijfsleven als publieke domein. Tevens is hij directeur van AKO boekenwinkels geweest.

SCSH-voorzitter Henk Schoemaker: “Samenwerking tussen alle partijen in het centrum is een belangrijk onderdeel van ons actieplan. Want alleen door samen te werken, kunnen we de kansen en uitdagingen die er liggen optimaal benutten om het centrum aantrekkelijker te maken. Wij denken dat Eduard Plate met zijn kennis en ervaring in de retailwereld de juiste persoon is om partijen met elkaar te verbinden én stappen te zetten richting het compacter maken van het centrum, door nieuwe en bestaande ondernemers naar het centrum van Hardenberg te halen.” Eduard Plate is enthousiast geraakt door Hardenbergse aanpak. Met zijn ervaring en netwerk wil hij een concrete bijdrage leveren aan het versterken van het economisch functioneren van het centrum van Hardenberg.

Weekmarkt in de zomermaanden tot 14.00 uur

Een concrete actie die voortvloeit uit het actieplan is een langere weekmarkt in de komende zomermaanden. In de maanden juli en augustus eindigt de weekmarkt die elke maandag op de Markt in Hardenberg gehouden wordt om 14.00 uur. Uit een enquête onder marktkooplieden is gebleken dat de meerderheid van hen hier positief tegenover staat. Doel van de langere weekmarkt is om winkelend publiek langer in het centrum te houden. Na de zomer vindt een evaluatie plaats en op basis daarvan wordt bekeken of de langere weekmarkt ook in 2017 in de zomermaanden terugkeert.

hardenbergcentrumplan 6

hardenbergcentrumplan 5

hardenbergcentrumplan 4

hardenbergcentrumplan 3

hardenbergcentrumplan 2

hardenbergcentrumplan 1