Groene Loper voor natuur, landschap en biodiversiteit

28 februari 2016 Evenementen

Gezocht: initiatieven voor de Groene Loper Vechtdal, natuur in de stad

In een aantal plaatsen in Overijssel hebben ze er al ervaring mee: de Groene Loper. In Zwolle, Deventer, Almelo en Enschede zijn diverse groene initiatieven beloond met een voucher om plannen ten uitvoer te brengen. Nu gaat de Groene Loper van start in het Vechtdal.

De missie van Groene Loper is bewoners en organisaties te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. De gedachte is dat door betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen en zorgzaam met de natuur omgaan wordt gestimuleerd. Het is de bedoeling dat groene initiatieven die bewoners en bedrijven hebben aan elkaar gekoppeld worden om zo een ‘loper’ uit te leggen over het gehele Vechtdal, waarvan de natuur profiteert. Het kunnen kleine initiatieven zijn als bloemenzaad strooien op braakliggend terrein of het weghalen van enkele stoeptegels om er stokrozen te kunnen planten in een hele straat. Ook grotere initiatieven als het inrichten van een bijenstal met aandacht voor educatieve mogelijkheden of het gezamenlijk opzetten van een groentetuin kan de Groene Loper eventueel belonen met een voucher. Het project Ommermars is een goed voorbeeld van een groot initiatief.

Op 9 maart is er bij Restaurant de Bootsman in Ommen een startbijeenkomst voor geïnteresseerden. Iedereen die ideeën heeft op het gebied van (nieuwe) natuurontwikkeling, wordt uitgenodigd zijn of haar plannen te komen vertellen. Voor de beste plannen zijn er in totaal zo’n twintig vouchers à 500 euro te verdelen. De initiatieven moeten natuurlijk aan bepaalde criteria voldoen. Die criteria zullen tijdens de startbijeenkomst bekend gemaakt worden.

De Groene Loper voor natuur, landschap en biodiversiteit wordt mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel. IVN Overijssel en Landschap Overijssel zorgen voor ondersteuning. Voor het Vechtdal is Miriam Gerrits, educatief medewerkster bij Natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg, de contactpersoon, haar mailadres: miriam.gerrits@dekoppel.com . Informatie is te vinden op www.groeneloperoverijssel.nl. Opgeven voor de bijeenkomst via info@dekoppel.com of telefonisch 0523-273388. Inloop vanaf 19.00 uur, de bijeenkomst start om 19.30 uur.

groeneloper1 groeneloper2