Theater Gramsberger Bosje: oude tijden gaan herleven

27 februari 2016 Nieuws

Het zag er vervallen uit eind oktober 2014. Het was het moment dat het bestuur van Stichting Program Gramsbergen nog op de foto ging in het Openluchttheater Gramsberger Bosje om dat te laten zien. Kort daarvoor hadden ze aangekondigd dat er plannen gesmeed werden om het uit 1958 daterende theater te gaan renoveren. De glorietijden van de jaren zeventig en tachtig moesten weer gaan herleven, vonden ze. Dit cultuurfenomeentje moest voor Gramsbergen behouden blijven en van de ondergang gered worden. Gisteren kwamen het bestuur weer op de foto in dat kenmerkende deel van het Gramsberger Bosje, daar vlak bij het sportpark. Nu lieten ze zien (van links naar rechts Cor van Dalen, Klaas Bolks, Ronald Belser en Hans Scholten) dat de mouwen opgestroopt werden en dat de renovatie begonnen was. De oude bielsen liggen al op een bult (wie wil ze hebben, roept een van de bestuursleden?).  Over enkele weken dient die renovatie afgerond te worden en zal Gramsbergen weer een mooi openluchttheater hebben. Het moet een regionale functie gaan vervullen  met bezoekers uit een straal van zo’n 25 km rondom Gramsbergen. En een impuls gaan geven aan de recreatief/toeristische sector. Er is een theatercommissie in het leven geroepen die onder de vlag van Program voorstellingen gaat programmeren. Ook de lokale culturele verenigingen kunnen er gebruik van gaan maken.

Wat er in de tussentijd plaats gevonden had?

Architect en oud inwoner Henk Hamhuis maakte een schetsontwerp van een theater met trapsgewijs oplopende plateaus voor ongeveer 300 zitplaatsen in die natuurlijke omgeving. Er kwam een ideaal plan voor een mooi openluchttheater  met een overkapt podium, totale kosten ca. 99.000 euro. Die investering direct nog niet te realiseren, ondanks diverse acties en bijdragen  van  o.a. de gemeente Hardenberg, Prins Bernard Cultuurfonds, Rabobank Vaart & Vechstreek, TVM Foundation, NAM, diverse sponsoren, giften en garantstellingen van ondernemers.  Genoemde toezeggingen gaven echter voldoende basis om de renovatie ter hand te nemen, voorlopig nog zonder overkapping van de bühne en zonder allerlei aanvullende voorzieningen. Uiteraard wel al met de noodzakelijke en betere technische equipment. Met ook aandacht voor sfeer en verlichting, waar de natuur in en om het theater eveneens in meegenomen zal worden. Het bosperceel is inmiddels al onderhanden genomen door uitvoerders van de gemeente. Er komt een fraaie, nieuwe toegang passend bij het theater en het bos en het wordt rolstoel toegankelijk.  Men streeft er naar de voorstellingen zonder entreeheffing te gaan organiseren.

Samenwerking.

Er wordt nauw samengewerkt met de sportvereniging Gramsbergen. Beide instanties hadden behoefte aan een materiaal opslag voor sport en theater. Die komt er ook, een win-win situatie dus. De stichting gaat gebruik maken van de acomodatie van de sportvereniging als het gaat om kleedkamers en toiletgelegenheid. Lokale bedrijven leveren materiaal en gaan de werkzaamheden uitvoeren. Maar er is nog een partner in spé. Theater De Voorveghter uit Hardenberg adviseerde al bij de uitvoering van de plannen en verwees Dorothée Spijkers al eens om een voorstelling te gaan doen in het oude theater, nog op al die rottende spoorbielzen en haveloze zitplanken.  De kans is groot dat vanwege dié onderlinge contacten dat soort kleinere manifestaties zich in de zomermaanden gaan herhalen, eveneens weer een win-win uitgangspunt. Zo gloort er weer een mooie toekomst voor het in mei te openen vernieuwde fenomeen, het Openluchttheater Gramsberger Bosje.

Gramsberger Bosje 1

Gramsberger Bosje 2

Gramsberger Bosje 3

Gramsberger Bosje 5

Gramsberger Bosje 5

Gramsberger Bosje 4

Gramsberger Bosje twee 5   Gramsberger Bosje 6

Gramsberger Bosje 7