Enthousiasme voor burgerparticipatieproject Ommermars

21 februari 2016 Nieuws

Enthousiasme voor burgerparticipatieproject Ommermars

Het was een drukte van belang afgelopen vrijdagavond in de Kern in Ommen. Daar vond een informatieavond plaats voor inwoners van Ommen met betrekking tot de (eventuele) ontwikkeling van het gebied Ommermars. De avond werd georganiseerd door Vereniging voor Natuur en Milieu de Vechtstreek en Natuur en Milieu Overijssel. Voorzitter van De Vechtstreek Hein Kuijper gaf in zijn inleiding aan, dat het niet gaat om ontwikkeling van natuur, maar om een verbetering van de leefomgeving nabij Ommen en dat het een gebied kan worden voor alle Ommenaren en toeristen.

Adviseurs
Diverse basisscholen hadden zich eind vorig jaar al over het project gebogen en de winnaars, die de titel ‘Adviseurs van Ommermars’ dragen (Vechtdaldichtbij.nl schonk hier destijds reeds aandacht aan), waren ook nu aanwezig om hun ideeën kenbaar te maken. In leuke presentaties en maquettes lieten ze zien hoe zij Ommermars graag ingericht zouden willen hebben. Na de presentaties van de kinderen liet Henk Ruiter zien, wat hij zelf en de Vechtstreek voor het gebied in gedachten hebben.

Samenvatting
Na de pauze was het de beurt aan de volwassenen van Ommen om in groepjes creatief aan de slag te gaan. Met veel enthousiasme gingen de deelnemers aan de slag met knip- en plakwerk. Er ontstonden artistieke kunstwerken die door twee leden van elk groepje verdedigd en verduidelijkt werden. Kunstenaar en landschapsarchitect inventariseerde alle ideeën en maakte er een samenvatting van.

Uitkijktoren
Ideeën die zowel door de kinderen als door de volwassenen gepresenteerd werden, waren een uitkijktoren, een strandje, hoogteverschillen in het gebied, water en natuurbeleving. De volwassenen keken verder dan alleen de Ommermars en zouden graag verbindingen zien met het Laar, bijvoorbeeld middels een pontje over de Vecht, en tevens wilden ze verbinding met de Dante – een veilige oversteek, over de N34 heen of er onderdoor. Ook is de wens dat de kaarsrechte lijn van het fietspad, dat er nu ligt, omgebogen wordt. Van Westen was het daar mee eens: “Het fietspad moet geen grens zijn tussen noord en zuid, aan beide kanten daarvan moet iets te beleven zijn.”

Of en wanneer de ideeën werkelijkheid worden is de vraag, maar de initiatiefnemers zijn echter positief gestemd. Vooralsnog zijn er geen middelen beschikbaar. De gemeente staat niet afwijzend tegenover de plannen en wil wel faciliteren, maar daar blijft het voorlopig bij. Er hebben zich al wel een paar mensen aangemeld voor een werkgroep. Deze werkgroep gaat de mogelijkheden onderzoeken om de mooie ideeën die er gepresenteerd zijn te realiseren. Vrijwilligers mogen zich altijd melden via de site van de Vechtstreek. www.vechtstreeknatuur.nl

Ommermars-ibr-no

ommermars 1

ommermars 2

ommermars 3

ommermars 4

ommermars 5

ommermars 6

ommermars 7

ommermars 8

ommermars 9

ommermars 10

ommermars 11

ommermars 12