Wereldstudenten op werkbezoek

21 januari 2016 Nieuws

Wereldstudenten op werkbezoek en kennisbezoek. Dat was het geval toen op 20 januari de gemeente Hardenberg samen met het waterschap Vechtstromen 43 studenten en 2 docenten/ begeleiders van de Masteropleiding aan de UNESCO-IHE Environmental Science van de UT Delft ontving. De studenten hebben uitleg gekregen en brachten ook een bezoek aan het Vechtpark Hardenberg en Vechtmeander in Junne. Met de bijeenkomst hebben zij kunnen ervaren hoe wij omgaan met een rivier, in de stad Hardenberg en het herstel daarvan. Het betroffen engelssprekende deelnemers uit ondermeer Afrika, Azie, Noord- en Zuid-Amerika. Het zijn professionals uit de milieu- en watersector met een werkervaring van minimum 3 jaar.

De studenten werden na de ontvangst en de koffie in de raadzaal welkom geheten door wethouder René de Vent, die vertelde over de ins en outs van het meest duurzaamste gemeentehuis van Nederland waarin de studenten zaten. Zij hebben informatie gekregen over de Vecht in het algemeen en met welke projecten het waterschap bezig is langs de Vecht. Ook kregen zij uitleg over het Vechtpark en de samenwerking tussen gemeente en het waterschap, waarbij werd ingegaan op de dilemma’s en mogelijkheden die er spelen bij het inrichten van de Vecht, met name hoe we daarbij omgaan in relatie tot natuur, landbouw en recreatie.

Na deze uitleg gingen de studenten op werkbezoek langs een tweetal projecten en wel naar het Vechtpark Hardenberg en de Vechtmeander bij Junne. Iwan Brinkhuis en Iwan de Vries van waterschap Vechtstromen gaven daar uitleg gegeven over de beide projecten.

Het was een geslaagde bijeenkomst met veel enthousiaste studenten die hun nieuwe kennis kunnen gebruiken bij hun opdrachten en die kennis uiteindelijk ook mee kunnen nemen naar hun thuisland.

studenten TU 1

studenten TU 2

studenten TU 3

studenten TU 4

studenten TU 5

studenten TU 6

studenten TU 7

studenten TU 8

studenten TU 9