200 Ideeën voor centrum Ommen

17 december 2015 Nieuws

Meer dan 200 ideeën voor het centrum van Ommen. Er zijn meer dan 200 ideeën ingediend voor het centrum van Ommen. De meeste ideeën werden gedeponeerd in de reusachtige ideeënbus die zes weken lang op de Markt stond. De ingediende ideeën variëren van ideeën over voorzieningen in de openbare ruimte en de invulling van leegstaande panden, tot ideeën over verkeer & parkeren en winkeltijden.

Het centrum van Ommen wordt met de uitvoering van het project Vecht voor het centrum klaargestoomd voor de toekomst en keert de blik weer naar de Vecht. De verschillende projecten geven wonen en winkelen in Ommen een stevige impuls. Om ervoor te zorgen dat de binnenstad aantrekkelijk en vitaal blijft en om Ommen nog mooier en aantrekkelijker te maken, werkt de gemeente aan een Binnenstadsvisie. Hierin staat wat er nodig is voor een vitale en attractieve binnenstad van de toekomst.

De gemeente wil samen met ondernemers en inwoners nadenken over de invulling en het gebruik van het centrum. Deze input wordt gebruikt bij het opstellen van de Binnenstadsvisie. Daarom konden inwoners hun idee of suggestie voor het centrum van Ommen indienen bij de gemeente. Dat kon via de ideeënbus die sinds half oktober op de Markt stond, online via www.ommen.nl/idee of door binnen te lopen bij het Projectbureau Centrumontwikkeling in de Markthal. In totaal 236 inwoners en organisaties hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en een idee ingediend. De ideeënbus is daarmee een groot succes.

De ingediende ideeën variëren van ideeën over voorzieningen in de openbare ruimte en de invulling van leegstaande panden, tot ideeën over verkeer & parkeren en winkeltijden. Veel ideeën hebben betrekking op speelvoorzieningen in het centrum, zitgelegenheden op pleinen, wifi in het centrum, een openbaar toilet en ideeën met betrekking tot kunst. Veel inwoners hebben aangegeven welke typen winkels er volgens hen in de binnenstad ontbreken. Op het gebied van verkeer & parkeren zijn er suggesties ingediend voor het toevoegen van parkeerplaatsen, de verkeerssituatie ter hoogte van brug en de fietsroutes van en naar het centrum. Ook zijn er ideeën ingediend om leegstaande panden tijdelijk in te vullen met kunst. Opvallende ideeën zijn om in de zomer een vleugel in het centrum te plaatsen waar iedereen op mag spelen of het plaatsen van een watertappunt.

De ingediende ideeën worden de komende periode waar mogelijk verwerkt en zorgvuldig afgewogen bij het opstellen van de Binnenstadsvisie. Het best uitvoerbare idee wordt door een klein comité in het voorjaar van 2016 met een prijs gehonoreerd. Voor het opstellen van de Binnenstadsvisie is ook een enquête gehouden onder winkeliers in de binnenstad en recreatieondernemers. Daarnaast is er en een enquête gehouden onder bezoekers van het centrum en zijn bezoekerstellingen verricht. Al deze resultaten worden de komende periode verwerkt. De uitkomsten worden in overleg met ondernemers, organisaties en politiek uiteindelijk vertaald in de Binnenstadsvisie, inclusief concrete acties of maatregelen.

Intussen wordt op de Markt in Ommen een nieuwe evenementenvoorziening gebouwd die bestaat uit een podium met overkapping. De multifunctionele evenementenvoorziening is van en voor de samenleving en kan  bijvoorbeeld gebruikt worden voor optredens van muziekverenigingen, bands of toneelgroepen. Dankzij het uitgekiende ontwerp waarbij het dakelement lijkt te zweven, kunnen bezoekers van het centrum goed onder de overkapping doorkijken. Hierdoor blijft het zicht naar de Vecht optimaal.

ommen podium 1

ommen podium 2

ommen podium 3